Wednesday, June 7, 2023

Đua xe

Bản chất của đua xe là rất tàn bạo, nó là nơi công nghệ tiên tiến được khẳng định sự tồn tại, không có gì trong quá trình tiến hóa tự nhiên của chúng ta đã chuẩn bị cho chúng tôi những con người không có khiếu tự nhiên theo đuổi con đường này. Đó là lý do tại sao đua xe rất thú vị và quyến rũ.